De kwaliteit van veel schoolgebouwen is zo slecht, dat er de komende jaren miljarden nodig zijn voor verbetering. Tot 2025 gaat het om een bedrag van bijna 3 miljard euro om met spoed 660 schoolgebouwen te vervangen of renoveren.

Dit concludeert demissionair minister Slob deze week in een verlate beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting (IBO Onderwijshuisvesting) van april. In dit rapport staat dat veel schoolgebouwen te maken hebben met slechte ventilatie en een verouderde inrichting die het organiseren van eigentijds onderwijs bemoeilijkt. Daarnaast is verbetering versneld nodig om klimaatdoelstellingen te halen. Het rapport geeft daarvoor aanbevelingen in de vorm van een stappenplan.

Slob onderschrijft de urgentie die het rapport uitstraalt. ‘Door te werken aan betere onderwijshuisvesting dragen we bij aan betere leerprestaties, kansengelijkheid, meer inclusiviteit en betere klimaatprestaties. Daarmee is betere onderwijshuisvesting in het belang van de hele samenleving’, aldus de onderwijsminister.

Wetsvoorstel onderwijshuisvesting

In zijn beleidsreactie wijst Slob op een wetsvoorstel over onderwijshuisvesting dat in voorbereiding is. In die wet komt onder meer te staan dat schoolbesturen worden verplicht en integraal huisvestingsplan (IHP) voor vier jaar en een meerjarig onderhoudsplan vast te stellen. De optie om een schoolgebouw te renoveren wordt als volwaardig alternatief voor nieuwbouw aangemerkt, en het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs wordt opgeheven. De minister verwacht dat de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel begin 2022 kan plaatsvinden. Slob zegt in zijn reactie niet of en hoe de benodigde extra investeringen er komen.

De volledige beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Huisvesting: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel.

Deel dit bericht: