De lagere regelgeving bij de Wet werk en zekerheid (WWZ) op het terrein van het ontslagrecht is gepubliceerd.

Het gaat om twee ministeriële regelingen, de Ontslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding.

Let op: voor het bijzonder onderwijs gelden ze vanaf 1 juli 2015, wanneer ook het ontslagrecht uit de WWZ in werking treedt. Voor het openbaar onderwijs gelden ze dan nog niet, omdat de WWZ vooralsnog niet van toepassing is op het openbaar onderwijs.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: