Bijna helft van de vmbo’ers is negatief over de veiligheid op school. Dit blijkt uit de nieuwe LAKS-monitor, het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren.

Van de vmbo’ers voelt iets meer dan de helft (51%) zich veilig op school, terwijl van de havo-leerlingen 68% en van de vwo-leerlingen 82% positief is over de veiligheid op school. Het LAKS vindt deze verschillen zorgelijk: ‘Iedere scholier zou zich veilig moeten voelen op school, ongeacht op welk schoolniveau je zit. Dit is zelfs wettelijk vastgelegd in de Wet Veiligheid op school. We hopen dat er de komende jaren weer extra aandacht komt om deze wet na te streven, zodat deze verschillen verdwijnen.’

Curriculumherziening nodig

Uit de LAKS-monitor komt ook naar voren dat steeds minder scholieren weten waarom ze iets moeten leren. ‘In 2016 gaf 61% nog aan te weten waarom ze iets moeten leren, in 2020 is dit gezakt naar 55%’. In dit kader benadrukt het LAKS dat er op korte termijn een curriculumherziening nodig is.

Scholieren zijn over het algemeen tevreden over hun docenten. Uit de LAKS-monitor blijkt dat ruim 70% (zeer) positief over hen oordeelt. Ze zijn vooral tevreden over de kennis die docenten over hun vak hebben.

Lees meer…

Deel dit bericht: