Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft samen met verschillende studentenorganisaties een manifest aangeboden aan de Tweede Kamer voor stilteruimtes in alle onderwijsinstellingen.

De opstellers van het manifest vinden dat stilteruimtes belangrijk zijn voor het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid. ‘In een tijd waarin meer dan de helft van de jongvolwassenen in Nederland kampt met psychische klachten en de druk op leerlingen- en studentenwelzijn alsmaar toeneemt, wordt het belang van stilteruimtes evidenter’, zo stellen zij.

In het manifest wordt opgeroepen om:

  • inclusieve, toegankelijke en functionele stilteruimtes te faciliteren die voorzien in de specifieke behoeften van verschillende groepen scholieren, studenten en medewerkers,
  • in gesprek te gaan met studieverenigingen, studentenverenigingen, medezeggenschapsraden en leerlingenraden om de specifieke inrichting van de stilteruimtes in kaart te brengen,
  • een prikkelarme omgeving voor neurodivergente scholieren, studenten en medewerkers te faciliteren,
  • een stilteruimte met wassingsmogelijkheid voor religieuze scholieren, studenten en medewerkers te faciliteren.

Moslims

Het manifest voor stilteruimtes staat in het kader van de roep om ruimtes waarin kan worden gebeden. In het voortgezet onderwijs geven met name islamitische leerlingen aan dat zij zulke ruimtes willen. Dit speelt onder andere in openbare scholen.

Openbare scholen zijn niet verplicht om gebeds- of stilteruimtes in te richten, zo bevestigde de afgetreden onderwijsminister Dennis Wiersma onlangs nog. VOS/ABB wees er eerder al op dat openbare scholen inderdaad geen stilte- of gebedsruimtes hoeven in te richten. Dit volgt uit een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (thans College voor de Rechten van de Mens).

Dat openbare scholen niet verplicht zijn om een stilte- of gebedsruimte in te richten, betekent natuurlijk niet dat het niet zou kúnnen. Het advies van VOS/ABB is om in elk geval de dialoog aan te gaan als leerlingen en/of personeelsleden aangeven dat zij een stilte- of gebedsruimte willen.

Deel dit bericht: