De vierjarige leerling wordt door zijn ouders aangemeld op een reguliere school. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en vraagt een tlv aan. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-so toe.

De Commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten.

In de voorschoolfase is veel extra ondersteuning gegeven aan de leerling. De leerling heeft meer begeleiding nodig dan geboden kan worden binnen de basis- en extra ondersteuning van het regulier onderwijs. Uit het dossier komt naar voren dat de leerling het meest gebaat is bij een plaatsing in het speciaal onderwijs.

Het gehele advies is hier te vinden.

Deel dit bericht: