Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De uitschrijving van de vierjarige leerling is in strijd met de wet en moet ongedaan worden gemaakt.

Een leerling is op vierjarige leeftijd ingeschreven bij een reguliere basisschool. De school schrijft hem na vier weken weer uit. De school vindt dat er geen zorgplicht is voor de leerling, omdat [...]

page 1 of 3