GPO, 44485: Geschil over verwijdering. Het verzoek is gegrond, omdat de gronden voor de verwijdering van de leerling onvoldoende zijn onderbouwd door de school.

Een leerling is beschuldigd van bedreiging door medeleerlingen. Uit het politieonderzoek volgt dat de leerling geen strafbare feiten heeft gepleegd. Vervolgens werkt de school samen met de ouders van de leerling toe naar de terugkeer van de leerling naar school. De...

GPO, 42836: Geschil over weigering toelating. Het verzoek is gegrond. Het druist tegen de wettelijke systematiek van passend onderwijs in om het verzoek tot aanmelding van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte te weigeren.

Een leerling woont sinds oktober 2022 in Nederland. In het buitenland heeft de leerling op een school voor speciaal onderwijs (so-school) gezeten. Moeder heeft zich tot het samenwerkingsverband gewend om voor haar zoon een passende onderwijsplek te vinden. Het...

Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:2838: Verwijdering leerling vanwege grensoverschrijdend gedrag van school voor voortgezet onderwijs houdt stand. Ouders werken niet mee aan onderzoek naar ondersteuningsbehoefte en inzetten van begeleiding.

Vanaf het tweede leerjaar havo volgt een leerling onderwijs aan een school voor regulier voortgezet onderwijs (schooljaar 2018-2019). De leerling heeft daarvoor op twee andere scholen onderwijs gevolgd. In de periode van november 2018 tot en met maart 2020 wordt de...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021005314: Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Twee leerlingen uit een gezin worden door de school verwijderd vanwege het gedrag van de ouders. Ouders menen dat het mogelijk is om sluitende afspraken te maken met de school en dat de communicatie (hierdoor) kan worden verbeterd, maar de school heeft hierin geen...