Een derde van de gemeenten maakt geen afspraken over de verwachte resultaten van de vroegschoolse educatie. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in het Landelijk rapport LEA/VVE 2022-2023.

De inspectie noemt verschillende factoren die afspraken over resultaten kunnen belemmeren. Zo blijkt het lastig om resultaatafspraken in te bedden in het brede beleid en de beleidscyclus van gemeenten en schoolbesturen. Ook blijkt dat niet alle gemeenten en scholen prioriteit geven aan onderwijsachterstandenbeleid. Bovendien kan de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen lastig zijn.

In het rapport staan drie aanbevelingen van de inspectie:

  1. Voordat resultaatafspraken kans van slagen hebben, moet voor gemeenten en schoolbesturen duidelijk zijn voor welke kinderen vroegschoolse educatie bedoeld is.
  2. Gemeenten, scholen en schoolbesturen moeten samen de resultaatafspraken inbedden in een bredere kwaliteitscyclus rondom vroegschoolse educatie en onderwijsachterstanden.
  3. Gemeenten moeten de regie pakken, omdat zij overzicht hebben over de gehele keten van kinderopvang, vroegschoolse educatie en scholen en van leerplicht tot jeugdzorg.

Lees meer…

Deel dit bericht: