Schoolbesturen kunnen tot donderdag 26 maart 15.00 uur een aanvraag indienen voor laptops om leerlingen die nu nog geen digitaal device hebben onderwijs op afstand te bieden. 

Om deze leerlingen te helpen heeft het ministerie van OCW de vereniging SIVON gevraagd laptops aan te schaffen voor scholen. Zo kan in de coronacrisis het onderwijs voor alle leerlingen doorgaan.

Schoolbesturen kunnen aanvragen indienen. Daar is wel de voorwaarde aan verbonden dat het onmogelijk is gebleken om via bestaande regelingen laptops te verkrijgen.

Lees meer…

Verzekerd?

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon geeft aan dat de situatie zich kan voordoen dat geleverde laptops niet verzekerd zijn, omdat ze niet uit de reguliere bekostiging zijn aangeschaft. ‘Het kan verstandig zijn om als schoolbestuur te bekijken hoe eventuele schade aan deze devices is verzekerd’, zo adviseert Henri Damen van Aon.

Meer weten? Neem contact op met Henri Damen van Aon: 06 – 13 81 74 17, henri.damen@aon.nl

Deel dit bericht: