De bevordering naar een LD-functie is zeldzaam voor docenten in het vmbo. In het adviesrapport Op zoek naar LD-functies in het vmbo staan aanbevelingen om daar verandering in te brengen. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van OCW, de VO-raad en de Algemene Onderwijsbond.

Op basis van de bevindingen in het vmbo komen de opstellers van het rapport tot vier aanbevelingen:

  1. Houd de functiemix in de lucht en stel concrete doelen voor vmbo-docenten (met een minimumaantal lesuren in het vmbo). Geef de functiemix tijd om binnen het vmbo succesvol te worden.
  2. Richt de functie-eisen voor LD-functies voor vmbo-docenten vooral op vaardigheden en bekwaamheid in plaats van op opleiding, taken en bevoegdheid.
  3. Wijs potentiële docenten op de mogelijkheden van doorstroom naar hogere schalen in het

    vmbo, moedig hen aan te solliciteren en ondersteun hen bij de sollicitatieprocedure.

  4. Zorg voor nieuwe officiële afspraken in het kader van de functiemix, waardoor betrokkenen (met name de medezeggenschapsraad) iets in handen hebben om te zorgen dat er ook in de toekomst doorstroom naar hogere functieschalen plaats kan vinden.

Download het adviesrapport.

Deel dit bericht: