De VO-raad meldt dat een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO VO 2016-2017. 

Ruim 89 procent van de leden van de VO-raad is positief over het akkoord. Conform de statuten kan de VO-raad nu de nieuwe cao afsluiten.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad is blij met de steun: ‘Dat is (…) een compliment aan de onderhandelingsdelegatie die in de lange periode van onderhandelen veel en goed werk heeft verricht.’

Leden vakbonden ook akkoord

Ook de leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs hebben met het onderhandelaarsakkoord ingestemd. De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs gaat in op 1 juli 2016 en loopt tot 1 oktober 2017.

Lees meer…