De gemiddelde standaardscore van leerlingen uit groep 8 die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, bedraagt dit jaar 535,0. Dat is 1,1 punt lager dan in 2019. Het is onmogelijk een vergelijking met 2020 te maken, omdat toen de eindtoets in groep 8 vanwege de coronacrisis niet doorging.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) meldt dat er dit jaar vanwege de coronamaatregelen in het primair onderwijs sprake is van een ‘kleine, maar aantoonbare leervertraging’. Daarom zijn de grenzen van de toetsadviezen bijgesteld, ‘zodat leerlingen het best passende advies krijgen, ondanks de omstandigheden’.

Als een leerling beter presteert op de eindtoets dan het schooladvies aangeeft, kan de basisschool na overleg met de leerling en zijn/haar ouders naar boven toe bijstellen. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen waar scholen uit kunnen kiezen.

Lees meer…

Deel dit bericht: