De schooladviezen aan groep 8-leerlingen waren vorig schooljaar als gevolg van het wegvallen van de eindtoets gemiddeld lager dan in voorgaande jaren. Dat staat in het Rapport wegvallen eindtoets van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De eindtoets in groep 8 ging niet door vanwege de coronacrisis. Daardoor verviel ook de mogelijkheid op bijstelling van het schooladvies. De regel is dat bij een hoger eindtoetsresultaat dan verwacht de leerkracht het schooladvies heroverweegt en eventueel naar boven bijstelt. Het schooladvies naar beneden bijstellen bij een tegenvallend toetsresultaat kan niet.

In het rapport staat dat in voorgaande jaren de mogelijkheid tot heroverwegingen en daardoor tot bijstellingen effect hebben gehad op de definitieve adviezen. ‘Met andere woorden, het wegvallen van de eindtoets en daarmee de mogelijkheid tot heroverwegingen heeft een negatief effect op de hoogte van de schooladvisering’, zo schrijven de onderzoekers.

Toenemende kansenongelijkheid

Het negatieve effect is het grootst bij kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status. Bovendien blijkt dit effect bij meisjes groter dan bij jongens. Verder valt op dat buiten de stedelijke gebieden het negatieve effect groter is dan daarbinnen.

Het Centraal Planbureau (CPB) zei eerder dat door het schrappen van de eindtoets in groep 8 vanwege de coronacrisis naar schatting 14.000 leerlingen een hoger schooladvies zouden mislopen. Het CPB waarschuwde in dit kader al voor toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs als gevolg van de coronacrisis.

Lees meer…

Deel dit bericht: