Door het schrappen van de eindtoets in groep 8 vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14.000 leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Dat kan de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB).

Normaal gesproken kan de basisschool het advies voor het niveau van voortgezet onderwijs omhoog bijstellen als de score op de eindtoets hoger is dan verwacht. In de afgelopen jaren kreeg steeds ongeveer 8% van de leerlingen op deze manier een hoger schooladvies. Dit schooljaar zou dat neerkomen op ongeveer 14.000 leerlingen. Nu dit jaar de eindtoets in groep 8 niet doorging vanwege de coronacrisis, lopen deze kinderen volgens het CPB zonder verder ingrijpen een hoger schooladvies mis.

Vooral leerlingen met een migratieachtergrond en kinderen van ouders met een lagere opleiding en/of laag inkomen lopen dit jaar een hoger schooladvies mis. Dit komt volgens het CPB doordat deze groep de afgelopen jaren vaker een hogere toetsscore had dan verwacht, waardoor deze leerlingen in aanmerking kwamen voor een heroverweging. Het CPB waarschuwt dat door het schrappen van de eindtoets dit jaar de kansenongelijkheid in het onderwijs verder kan toenemen.

Lees meer…

Deel dit bericht: