Met online onderwijs op afstand kun je zelf je planning en je tempo bepalen. Het merendeel van de leerlingen vindt dat een voordeel, meldt de CED-Groep op basis van eigen onderzoek. Van mensen die in het onderwijs werken, komen kritische en soms felle reacties op de resultaten van dit onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt volgens de CED-Groep dat acht op de tien leerlingen soms of  altijd lessen online willen blijven maken. De meesten zijn positief over online instructiefilmpjes van hun leraren en willen dat onderdeel behouden. Over beeldbellen met hen zijn ze ook positief. Het onderzoek wijst verder uit dat leerlingen onderwijs op afstand als rustiger ervaren dan les in de klas. De meesten willen graag meer zelfstandig en alleen kunnen werken.

De CED-Groep zette het onderzoek uit onder 10.000 kinderen en jongeren die vanwege de corona-lockdown thuis hebben gewerkt met de digitale lessen voor begrijpend lezen van Nieuwsbegrip. Uit de informatie van de CED-Groep wordt niet duidelijk hoeveel leerlingen uiteindelijk aan het onderzoek hebben meegewerkt.

Het onderzoek geeft volgens de CED-Groep ‘stof tot nadenken over de digitale toekomst van het onderwijs’.

Lees meer…

Wij van WC-Eend

Het onderzoek maakt op Twitter kritische en soms felle reacties los van mensen die in het onderwijs werken. Zo twijfelt geschiedenisdocent John Arts aan de representativiteit ervan. Hij stelt dat de ‘grote meerderheid’ van zijn leerlingen een heel ander geluid laat horen.

Wiskundeleraar Jeroen Duineveld stelt op Twitter dat er sprake is van het ‘Wij-van-WC-Eend-effect’. Volgens hem willen de meeste leerlingen terug de klas in. ‘Maar ja, dat komt jullie plannetjes niet goed uit natuurlijk. Jullie zien liever online onderwijs, want dan kan je 100 lln per klas doen. Veel goedkoper’, aldus Duineveld naar aanleiding van het onderzoek van de CED-Groep.

Emeritus hoogleraar Paul A. Kirschner van de Open Universiteit stelt naar aanleiding van de onderzoeksresultaten dat leerlingen passief willen absorberen, maar dat actief leren het beste is. ‘Kinderen willen geen toezicht op hun leren, maar dat is ook niet goed voor het leren’, aldus Kirschner. Volgens hem maakt ‘zulke onzin meer kapot dan je lief is’.

In andere reacties op Twitter wordt onder meer gesproken over een ‘propagandamachine’ voor online onderwijs. Het melding maken van dit onderzoek wordt door reageerders onwenselijk geacht.

Deel dit bericht: