Leraren en schoolleiders vragen om heldere kaders en een gedeelde visie op het ‘waartoe’ van onderwijs en leren. Dit blijkt uit de Curriculumspiegel 2015 van SLO.

Uit dit rapport spreekt een grote behoefte aan meer en beter maatwerk, meer samenhang in leerlijnen en tussen vakken en betere aansluiting van toetsen op curriculumdoelen. Het rapport meldt ook dat investeringen in de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders op curriculumgebied onmisbaar zijn voor kwaliteitsverbetering.

De Curriculumspiegel van SLO is een nieuw, tweejaarlijks rapport dat een inkijk biedt in de stand van zaken op curriculumgebied in Nederland.

Lees meer…

Deel dit bericht: