Leraren op basisscholen zijn niet volledig toegerust om pesten aan te pakken, stelt de Groningse promovenda Beau Oldenburg.

Zij ziet weliswaar dat leraren een verschil kunnen maken als het gaat om het aantal gepeste kinderen in de klas, maar ook dat zij niet volledig toegerust zijn om het pesten daadwerkelijk aan te pakken.

Pesten wordt niet herkend

Leraren koesteren volgens haar soms incorrecte opvattingen over pesten. Zo verklaarden sommige leerkrachten dat zij het gemakkelijk vonden om pesten onder hun leerlingen aan te pakken, terwijl er in die klassen juist veel gepeste leerlingen bleken te zijn.

Daarnaast leken de leerkrachten niet goed te weten wat pesten precies inhoudt. Zij herkenden sommige leerlingen die beweerden gepest te worden niet als slachtoffers. Daarnaast bestempelden zij leerlingen die volgens henzelf niet gepest werden als slachtoffers.

Lees meer…

Deel dit bericht: