Leraren in het voortgezet onderwijs hebben behoefte aan structurele begeleiding op het gebied van ICT, meldt Kennisnet op basis van een online discussie tussen leraren.

Aanleiding voor deze discussie was een peiling die Kennisnet in de zomer liet uitvoeren naar de inzet van tablets en laptops in het onderwijs. Uit deze peiling bleek dat onderwijs met een device de pioniersfase voorbij is. Leraren zijn positief over het gebruik van tablets. Tegelijkertijd is er nauwelijks aandacht voor training en begeleiding.

Uit de discussie kwam naar voren dat leraren behoefte hebben aan steun van de schoolleiding voor structurele begeleiding. Daarbij moet de nadruk liggen op didactische toepassingen in plaats van het gebruik van de devices. Verder blijkt dat leraren graag worden betrokken bij de ontwikkeling van de visie op ICT in relatie tot didactische doelen.

Deel dit bericht: