De rijksbijdrage voor leermiddelen moet omhoog, zodat álle leerlingen zonder dat hun ouders daarvoor moeten betalen gebruik kunnen maken van een digitaal device. Dat benadrukt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB.

Het huidige onderwijs is dusdanig gedigitaliseerd dat in feite alle leerlingen een digitaal device, zoals een laptop of een tablet, móeten hebben. De huidige realiteit is echter dat vooral kinderen van wie de ouders weinig geld hebben, niet over een device beschikken. ‘Dat betekent dat een deel van het aanbod deze leerlingen niet bereikt. De toegankelijkheid van het primair en voortgezet onderwijs en de kansengelijkheid staan hiermee ernstig onder druk’, aldus Teegelbeckers.

Kansengelijkheid

De VOS/ABB-directeur wijst op de recente evaluatie van de Wet gratis schoolboeken uit 2008. Deze wet regelt dat lesboeken ook in het voortgezet onderwijs in principe gratis zijn. Uit de evaluatie blijkt dat de toenemende digitalisering ertoe leidt dat vooral leerlingen van wie de ouders weinig geld hebben niet meer alle lessen kunnen volgen doordat ze geen device tot hun beschikking hebben. Leerlingen van wie de ouders geen device kunnen aanschaffen, lopen het risico achterop te raken en dit vergroot de kansenongelijkheid in het onderwijs.

Dit maakt volgens Teegelbeckers duidelijk dat digitale devices net als lesboeken voor álle leerlingen gratis ter beschikking moeten worden gesteld. ‘Kansengelijkheid houdt natuurlijk niet op bij de mogelijkheid om digitaal onderwijs te volgen. Die mogelijkheid moet ieder kind hebben, net zoals iedere leerling gebruik kan maken van lesboeken.’

Demissionair onderwijsminister Arie Slob liet in september in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het zeker 194 miljoen euro per jaar gaat kosten als we in Nederland alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gratis een digitaal device ter beschikking willen stellen. ‘Die 194 miljoen kan het probleem niet zijn als ik de beschikbaar gestelde middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in gedachten neem’, aldus Teegelbeckers.

Deel dit bericht: