Voor schoolbesturen liggen op het gebied van de inzet van ICT in het onderwijs met name kansen in het enthousiasmeren en stimuleren van de schoolleiding en leraren. Ook hebben schoolbesturen een belangrijke ontzorgende rol met betrekking tot hardware en praktische zaken. Dat staat in het onderzoeksrapport Stimuleren implementatie digitale leermiddelen, dat bureau D&B heeft opgesteld.

Uit het onderzoek dat D&B in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd, blijkt ook dat schoolbesturen door een rigide houding een barrière kunnen vormen voor de inzet van ICT. Daarnaast blijkt dat besturen vaak beperkt tijd en budget vrijmaken voor de schoolleiding en leraren om met digitale leermiddelen aan de slag te gaan.

Het onderzoek richtte zich ook op de rol van de schoolleiding. De grootste kansen voor de leiding lijken te liggen bij het ondersteunen van leraren bij de implementatie van nieuwe leermiddelen, het creëren van intern draagvlak en evalueren van digitale leermiddelen. Er liggen met name barrières rondom het creëren van een onderwijsvisie op basis waarvan de inzet van digitale leermiddelen kan worden bepaald.

Affiniteit met ICT

Leraren zijn eveneens in het onderzoek meegenomen. Voor hen liggen er met name kansen bij het aanjagen van het digitaliseringsproces. Maar de onderzoekers signaleren ook barrières. Zo kunnen leraren een preventiefocus hebben, wat wil zeggen dat ze achteruitgang willen voorkomen in plaats van vooruitgang stimuleren. Ook blijkt een deel van de leraren weinig affiniteit met ICT te hebben door een gebrek aan digitale vaardigheden.

Ook zijn leraren regelmatig sceptisch over de toegevoegde waarde van digitale leermiddelen, zijn ze verandermoe of zeggen ze dat ze te weinig tijd hebben om zich nieuwe digitale leermiddelen eigen te maken. Leraren die voor het onderzoek zijn benaderd geven aan dat het raadzaam kan zijn om op de pabo meer aandacht te besteden aan de inzet van ICT in het onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: