Er zijn dit jaar 5895 aanvragen ingediend voor een Lerarenbeurs en daarvan zijn er 4676 toegekend. Er zijn 1219 aanvragen afgewezen. Dat melden de demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij het toekennen van de aanvragen is rekening gehouden met een voorrang die in de regeling voor de Lerarenbeurs is ingebouwd:

  1. Herhaalaanvragen (voor tweede of derde studiejaar)
  2. Initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege bereikte subsidieplafond
  3. Nieuwe initiële aanvragen

Alle herhaalaanvragen en alle initiële aanvragen van afgewezen aanvragers van vorig jaar (vanwege het bereikte subsidieplafond) zijn dit jaar toegekend. Een aanzienlijk deel van de nieuwe initiële aanvragen is afgewezen, ook weer omdat het subsidieplafond was bereikt.

Toegekend/afgewezen

In het primair onderwijs zijn 1446 aanvragen toegekend. Van de 872 nieuwe initiële aanvragen zijn er in het primair onderwijs 326 afgewezen.

In het voortgezet onderwijs zijn 2093 aanvragen toegekend. Van de 1133 nieuwe initiële aanvragen zijn er in het voortgezet onderwijs 592 afgewezen.

In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn van de in totaal in totaal 663 nieuwe initiële aanvragen er 301 afgewezen.

Volgend jaar voorrang

Bij de volgende aanvraagronde voor het schooljaar 2022-2023 krijgen aanvragers die dit jaar zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond voorrang op nieuwe initiële aanvragers.

Lees meer…

Deel dit bericht: