De achtergronden, onderwijservaring en/of leeftijd van de studenten aan universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) lopen uiteen. Dat vraagt om verschillende opleidingsvarianten en –routes, maar ook om aandacht voor verschillen tussen studenten binnen het opleidingsprogramma.

Dat adviseren de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Inspectie van het Onderwijs op basis van het rapport Van verleden naar toekomst. De universitaire lerarenopleidingen.

Begeleiding en beoordeling op lerarenopleidingen

De NVAO en de inspectie constateren dat de begeleiding en beoordeling van studenten in de praktijk op scholen die met een opleidingsinstituut een partnerschap hebben gesloten beter lijken te verlopen dan op andere scholen waar dit werkplekleren plaatsvindt. Dit verschil zou zo klein mogelijk moeten zijn, vinden NVAO en de inspectie.

Ze vinden ook dat vakdidactisch onderzoek binnen en buiten de opleiding een meer prominente plek moet krijgen. Dat is bijvoorbeeld van belang om te differentiëren tussen leerlingen, iets waarvan afgestudeerden nu zeggen dat ze daar te weinig over meekrijgen.

Lees meer…

Deel dit bericht: