Het lerarenregister wordt met een jaar uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW dinsdag in de Eerste Kamer gezegd.

De staatssecretaris gaf aan dat er in elke fase van de invoering van het lerarenregister wordt bekeken of het verantwoord is om tot de volgende fase over te gaan. Om te voorkomen dat er een valse start wordt gemaakt, gaan alle fases in elk geval één jaar later in dan gepland.

Lerarenregister en ontslag

Dekker ging ook in op de arbeidsrechtelijke consequenties van het lerarenregister. Als een leraar niet voldoet aan de criteria, mag dat volgens hem niet automatisch leiden tot ontslag. Hij wees erop dat leraren soms niet in staat zijn om extra activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld doordat de school daar onvoldoende ruimte voor geeft.

Als echter herhaaldelijk door de werkgever is aangekaart dat een leraar aan de gestelde criteria moet voldoen en er voldoende ruimte wordt geboden, dan kan ontslag wel aan de orde zijn. Ook kan het zo zijn dat een leraar op de loonlijst blijft staan maar geen les meer mag geven. De arbeidsrechtelijke gevolgen van het wetsvoorstel worden volgens de staatssecretaris meegenomen in de evaluatie van het wetsvoorstel in 2023.

Lees meer…

In het februarinummer van ons magazine Naar School! staat een artikel over het lerarenregister. In het artikel komen rector Bart de Grunt en de docenten Elvira Schalken en Jessica Bakker van het openbare Rembrandt College in Veenendaal aan het woord. Volgens hen maakt het lerarenregister leraren weer trots op hun vak.

Download artikel Het lerarenregister: vloek of zegen?

Deel dit bericht: