Het wetsvoorstel dat een einde maakt aan het lerarenregister is ter bekrachtiging naar de koning gestuurd. Onderwijsminister Dennis Wiersma meldt dat de ministerraad hem gemachtigd heeft dat te doen.

Vorig jaar meldde Arie Slob, de voorganger van Wiersma, nog dat het wat hem betreft de bedoeling bleef dat leraren verplicht in het register moesten. In de Tweede Kamer klonk toen echter al langer de uitdrukkelijke wens om het zwaar bekritiseerde lerarenregister helemaal te schrappen, maar dat vond Slob een slecht plan. Het was volgens hem wel beter om het voorlopig in de koelkast te zetten. De beroepsgroep zou in de tussentijd moeten zorgen voor goede randvoorwaarden, vond hij.

Wiersma meldt nu echter dat hij het aangenomen wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) om definitief een einde te maken aan het lerarenregister ter bekrachtiging naar de koning heeft gestuurd. Dit betekent dat het lerarenregister van de koelkast naar de vuilnisbak gaat. Ook het vrijwillige lerarenportfolio, dat in de plaats kwam van het verplichte lerarenregister, wordt weggegooid. Volgens Wiersma maken maar weinig leraren daar gebruik van en is het te duur om het te laten voortbestaan.

Kennis op peil houden

Het lerarenregister was bedoeld als het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, net zoals er beroepsregisters zijn voor verpleegkundigen, advocaten, artsen en notarissen. Een leraar die zijn kennis niet op peil zou houden met bijvoorbeeld bijscholing, zou uiteindelijk niet meer voor de klas mogen staan. Hij of zij zou dan uit het register worden geschrapt.

Het plan om het verplichte lerarenregister in te voeren, nam toenmalig VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW in 2016 over van de later opgeheven Onderwijscoöperatie. Daarin werkten de onderwijsvakbonden met elkaar samen. Dekker noemde het lerarenregister een ‘stok achter de deur’ om te voorkomen dat leraren zonder diploma’s voor de klas staan. In het onderwijs was veel weerstand tegen het plan, omdat het van bovenaf zou zijn opgelegd (hoewel het van de vakbonden kwam) en onwerkbaar zou zijn.

Dekkers partijgenoot Wiersma maakt nu dus definitief een einde aan het lerarenregister.

Lees meer...

Deel dit bericht: