In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact tegen het lerarentekort.

In de regio Utrecht ontstaat tot 2022 in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een jaarlijks tekort van in totaal ruim 120 fte. Het tekort wordt veroorzaakt door vergrijzing en een dalende instroom van leraren.

Het doel van het Onderwijspact is om in vier jaar tijd meer dan 500 leraren te werven die kiezen voor een toekomst in het onderwijs in de regio Utrecht. Er wordt onder andere gekeken hoe technologie en digitalisering kunnen helpen om het lerarentekort terug te dringen.

Deel dit bericht: