De inzet van intelligent technologie kan het onderwijs verrijken, maar ook verschralen. Dat meldt de Onderwijsraad op basis van een verkenning die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

Voorbeelden van intelligente technologie zijn adaptieve leermaterialen, dashboards die de vorderingen van leerlingen weergeven en interpreteren en simulaties die leraren kunnen helpen bij het geven van instructie.

De Onderwijsraad meldt dat met intelligente technologie beter rekening kan worden worden gehouden met verschillen tussen leerlingen. Het leren kan ook levensechter, interactiever, socialer en zelfstandiger worden. Maar de raad signaleert ook dat de inzet van intelligente technologie kan leiden tot verschraling van het onderwijs, gebrek aan persoonlijk contact en sociale interactie, uitsluiting en discriminatie.

Schoolbestuurders en schoolleiders krijgen daarom het advies te bewaken dat alle leerlingen profiteren van de inzet van intelligente technologie. ‘Werken vanuit een duidelijke visie op de inzet van technologie is daarvoor noodzakelijk, zowel op het niveau van de instelling als landelijk’, zo meldt de Onderwijsraad.

Lees meer…

Deel dit bericht: