In Bestuur en management, Nieuws, Veiligheid

De stelling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat steeds minder kinderen leren fietsen, is niet waar, meldt NRC Checkt.

VVN stelt in een persbericht dat kinderen steeds minder vaak leren fietsen waardoor op sommige scholen de deelname aan het praktische verkeersexamen in gevaar komt.

‘Kinderen groeien steeds vaker op zonder fiets en zonder fietscultuur. Naar school gaan ze lopend of worden ze regelmatig met de auto gebracht. Hiermee doen ze geen fietservaring op wat grote gevolgen kan hebben als ze naar het voortgezet onderwijs gaan en ineens wel een grotere afstand afleggen op de fiets’, aldus VVN.

Geen harde cijfers

NRC Checkt wijst erop dat VVN geen harde cijfers heeft. Volgens de krant erkent woordvoerder José de Jong dat VVN zich baseert op eigen ervaringen en signalen van  bezorgde leerkrachten en ouders.

De krant wijst erop dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wel over harde cijfers beschikt. Daaruit blijkt dat kinderen tot 12 jaar ongeveer 650 kilometer per jaar fietsen en dat er geen neerwaartse trend is aan te wijzen.

Daarom beoordeelt NRC Check de uitspraak van VVN als onwaar.

Delen