Het nieuwe lesboek Four Freedoms in de klas is bedoeld om de ideeën van de voormalige Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt over mensenrechten een vaste plek te geven in het burgerschapsonderwijs.

Het boek kan worden gebruikt vanaf groep 6 van de basisschool en in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld bij geschiedenis, maatschappijleer, Nederlands of Engels.

Mensenrechten

President Roosevelt noemde de four freedoms in een toespraak in januari 1941, acht maanden voor deelname van de Verenigde Staten aan de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn kort gezegd de vier vrijheden:

  1. Vrijheid van meningsuiting
  2. Godsdienstvrijheid
  3. Vrijwaring van gebrek
  4. Vrijwaring van vrees

De four freedoms werden opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 door de Verenigde Naties werd aangenomen. De samenstellers van het boek benadrukken dat de vier vrijheden ook nu nog buitengewoon relevant zijn, onder andere voor goed burgerschapsonderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: