Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer heeft een lesbrief over de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs gemaakt.

Met deze striplesbrief kunt u de kernwaarden van het openbaar onderwijs op een luchtige manier aan de orde stellen. Aan de hand van een strip denken de leerlingen na over de betekenis van gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

De lesbrief is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld in de mentorles of bij maatschappijleer, geschiedenis, filosofie of levensbeschouwing.

Deel dit bericht: