Het label voor lesmateriaal in het lumpsumbudget van het voortgezet onderwijs komt te vervallen. Daarmee hoopt staatssecretaris Sander Dekker van OCW vrije prijsvorming op de markt voor lesmateriaal te bevorderen.

In het evaluatierapport Gratis maakt nog niet goed(koop) staat dat de kosten per leerling voor lesmaterialen sinds de invoering van de Wet gratis schoolboeken (WGS) in 2008 na jaren van stijging constant blijven.

Budget lesmateriaal creëert richtprijs

Dekker vindt de stabilisering een positieve ontwikkeling, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris signaleert op basis van het evaluatierapport echter ook dat het gelabelde lumpsumbedrag dat vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld aan scholen voor lesmaterialen nu als richtprijs is gaan dienen voor zowel de scholen als de aanbieders. ‘Dit kan een vrije prijsvorming in de weg staan’, aldus Dekker.

Om vrije prijsvorming te bevorderen, gaat hij het label schrappen dat nu nog aan het lumpsumbedrag voor lesmateriaal is verbonden.

Deel dit bericht: