Meerdere leden van VOS/ABB melden dat de stichting PubliekPrivaat en Platform Overheid en Markt onder andere schoolbesturen en gemeenten uitnodigt voor digitale bijeenkomsten, zonder dat deze stichting vooraf duidelijk maakt welke kosten daaraan verbonden zijn. VOS/ABB adviseert om altijd vooraf heldere afspraken te maken over de hoogte van de kosten dan wel om een bevestiging te vragen dat iets gratis is, zodat daarover achteraf geen verwarring kan ontstaan. Als die helderheid ontbreekt, is het buitengewoon verstandig om niet in te gaan op welk aanbod dan ook.

De stichting PubliekPrivaat en het Platform Overheid en Markt profileren zich als organisaties die publiek-private samenwerking tot stand willen brengen. VOS/ABB heeft sterke signalen binnengekregen dat achter beide organisaties en ook achter het zogenoemde Branchecentrum dezelfde pers(o)on(en) zit(ten). Het is in elk geval zo dat ze één secretariaat hebben.

Onderzoek wijst uit dat stichting PubliekPrivaat en het Platform Overheid en Markt niet te vinden zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het lijkt er zeer sterk op dat de adressen in Amersfoort die aan de organisaties worden gelinkt, niet kloppen. Het betreft een straatnaam met een niet-bestaand huisnummer en een adres waarop een ander bedrijf zit. De Stichting WEB, waaronder het Branchecentrum zou vallen, is wel terug te vinden bij de KvK, maar is volgens gegevens van de KvK sinds 2004 een lege stichting zonder bestuurder. Op het adres van deze stichting, ook in Amersfoort, zou een bedrijf zijn gevestigd dat gelieerd zou zijn (geweest?) aan asbestverwijdering.

Waarschuwingen

De stichting PubliekPrivaat zegt al vele jaren actief te zijn, maar kennelijk niet naar volle tevredenheid van iedereen. Op internet wemelt het namelijk van de waarschuwingen. Enkele ervaringen:

  • ‘Betaal nooit een rekening voor bijeenkomsten van #branchecentrum #stWeb of #PubliekPrivaat. Het is oplichting dmv intimidatie. Meld je.
  • Terechte achterdocht heb ik vandaag helaas mogen ervaren. Gelukkig niks betaald maar wel hele nare agressieve mails. Ver bij vandaan blijven.’
  • Niet op ingaan. Been there done that
  • ‘Ik kreeg een uitnodiging waar ik niet op ben ingegaan. Kreeg vandaag een mail dat ik de gemaakte kosten van de online bijeenkomst moest betalen. Heb ze gevraagd om mijn gegevens te verwijderen. Kreeg daarna een mail die buiten alle fatsoensnormen ging.’
  • Telefonisch contact met een zekere ‘Frank’, die zijn achternaam niet wilde noemen en die beweerde het Platform Overheid en Markt te vertegenwoordigen, verliep buitengewoon onprettig (zeg maar gerust: op het onbeschofte en intimiderende af). ‘Frank’ ontkende op hoge toon dat de stichting en het platform in feite dezelfde organisatie zijn en verbrak vervolgens het gesprek.

Amateuristisch ogende mails

Uit contact met onze leden blijkt dat amateuristisch ogende mails bedoeld zijn om klanten over te halen de declaratie te betalen. Enkele citaten:

  • We werken al 18 jaar op deze manier en zijn puur afhankelijk van de bijdragen van deelnemende organisaties aangezien we zonder winst en zonder winstdoel en zonder subsidies werken. Wij dienen onze kosten er slechts uit te halen. We zijn dus afhankelijk van deze bijdragen want anders kunnen we niet voortbestaan. Vrijwel iedereen is tevreden dus iedereen betaalt, dus dat gaat gelukkig allemaal nét goed. Ook van de aanwezigen bij de bijeenkomst hebben we veel complimenten ontvangen. Men was zeer tevreden.
  • We hebben wel eens eerder commentaar van een organisatie zonder budget gehad. Die vond 195 euro erg duur. Alles moest eigenlijk maar gratis of vrijwel gratis zijn. De organisatie stelde dat de kosten per persoon hooguit 5 tot 10 euro omgerekend zouden moeten zijn, maar die organisatie had misschien niet helemaal een correct beeld bij partijen die zonder winstdoel maar ook zonder subsidies kostendekkende bijeenkomsten moeten organiseren.
  • Wij zijn namelijk erg zeker van onze zaak aangezien we vooraf weten dat de organisaties die aanwezig zullen zijn geweest, achteraf de waarde zullen zien. Vandaar dat wij bestaansrecht hebben en een financiële basis hebben. En vandaar dat wij nooit vooraf toegangsbijdragen vragen of andere formele belemmeringen opwerpen.

VOS/ABB wil benadrukken geen enkele band te hebben met de stichting PubliekPrivaat en ook niet met het Platform Overheid en Markt en met het Branchecentrum. VOS/ABB adviseert met nadruk om nooit in te gaan op welk aanbod dan ook als vooraf niet duidelijk is of en zo ja welke kosten daaraan verbonden zijn.

Deel dit bericht: