Het kabinet komt met € 108 miljoen extra voor lezen, schrijven en rekenen/wiskunde. Hiermee komt het totaalbedrag voor het verbeteren van deze basisvaardigheden voor de komende twee schooljaren op € 664 miljoen.

Het geld gaat in eerste instantie naar scholen die het het hardst nodig hebben. Daarbij zijn gegeven van de Inspectie van het Onderwijs en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leidend, meldt het ministerie van OCW.

‘Scholen die meedoen, ontvangen 500 euro per leerling per jaar. Dat geld moet worden besteed aan bewezen effectieve oplossingen, zoals extra lessen in kleinere groepjes, stimuleren van lezen, bijscholing van leraren of nieuwe lesmethodes’, aldus het ministerie.

Subsidie aanvragen

Met de al lopende subsidies en het extra geld krijgt ongeveer 35% van alle scholen extra ondersteuning om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken. Scholen kunnen de subsidie voor verbetering van basisvaardigheden tot en met 14 april aanvragen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Uiterlijk op 21 april horen scholen of ze voor de subsidie in aanmerking komen. Het geld zal volgens OCW in de loop van juni worden uitgekeerd.

Deel dit bericht: