In 2014 was er opnieuw sprake van een toename van het aantal klachten dat werd ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dat staat in het jaarverslag van de LKC.

Het betrof een stijging met 19 dossiers ten opzichte van 2013 naar een totaal van 212 klachten. ‘De stijging is wellicht te verklaren uit het feit dat het aantal aangesloten scholen bij de LKC het afgelopen jaar (weer) is toegenomen’, zo vermeldt het jaarverslag. In 2014 steeg het aantal bij de LKC aangesloten scholen in het funderend onderwijs met 130 tot 3206. Op deze scholen zitten in totaal 945.256 leerlingen.

Het grootste aandeel klachten had betrekking op de schoolorganisatie (39 procent). Ruim eenderde (36 procent) ging over communicatie tussen de school en ouders/leerlingen, terwijl iets minder dan eenderde (31 procent) over onderwijskundig beleid ging en een kwart (25 procent) over veiligheid. Van de ingediende klachten ging 19 procent over de manier waarop een school tegen een leerling optrad en 16 procent over de wijze waarop de school met een klacht is omgegaan. Hierbij is het van belang te weten dat een klacht over één of meer van de bovengenoemde onderwerpen kan gaan.

De meeste klachten die in 2014 bij de LKC werden ingediend, hadden betrekking op het primair onderwijs (62 procent), gevolgd door het voortgezet onderwijs (36 procent) en het middelbaar beroepsonderwijs en de BVE-sector (2 procent).

Lees meer…

VOS/ABB heeft in 2013 een katern over klachtrecht gepubliceerd. Leden van VOS/ABB hebben dit katern destijds toegestuurd gekregen. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de digitale versie van dit katern downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl