Met ingang van 1 juni wordt het loopbaandossier ook verplicht gesteld op het vmbo theoretische leerweg (tl). Staatssecretaris Dekker past hiervoor de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs aan.

Dekker doet dit vanwege een aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Siderius (SP), Jadnanansing (PvdA) en Straus (VVD). Zij wilden dat naar het voorbeeld van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo ook een loopbaandossier in het vmbo tl verplicht wordt. De scholen moeten dit het komende schooljaar 2016-2017 invoeren.  Het houdt in dat de leerlingen zich verplicht oriënteren op studie en beroep en daar een dossier van aanleggen. Dat dossier wordt onderdeel van het examenprogramma.

Dekker overlegt nog met de VO-Raad en het Platform Theoretische Leerweg over de ondersteuning van tl-afdelingen bij de invoering van het loopbaandossier. Daarover komt na het zomerreces meer duidelijkheid. Hij schrijft dit in zijn reactie op het verzoek van Siderius om informatie over de stand van zaken met betrekking tot eerder ingediende moties.

 

Deel dit bericht: