Duitse scholen mogen leerlingen de toegang weigeren als die niet zijn ingeënt. Mogen Nederlandse scholen dat ook? Deze vraag is vooral relevant voor scholen waarvan een deel van de leerlingen niet is gevaccineerd nu er veel asielkinderen naar Nederland komen.  

Een rechtbank in Berlijn bepaalde eerder dit jaar dat het weren van leerlingen die niet zijn ingeënt, onder de in Duitsland wettelijk toegestane veiligheidsmaatregelen valt die scholen mogen nemen. In de Duitse hoofdstad heerste in het najaar van 2014 een mazelenepidemie. Eén kind overleed aan die ziekte. Aanvankelijk waren vooral asielzoekers uit Servië, Bosnië en andere Balkanlanden door de epidemie getroffen. Later raakten ook veel andere niet-ingeënte Berlijners besmet.

Vaccinatieprogramma Syrië

Met de komst van veel Syrische kinderen naar Nederland, die hier onderwijs zullen volgen, kan de kwestie over niet-ingeënte leerlingen voor scholen weer relevant worden. Dat geldt met name voor scholen waarvan een deel van de leerlingen niet meedoet aan het rijksvaccinatieprogramma.

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011 zijn er problemen met het voorheen goed functionerende vaccinatieprogramma in dat land, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2014 werd in vluchtelingenkampen in en buiten Syrië vaccinatiecampagnes opgezet om te voorkomen dat besmettelijke ziektes om zich heen kunnen grijpen. Directe aanleiding daarvoor was een uitbraak van polio.

Nederland

Zouden scholen in Nederland in het geval van een bepaalde epidemie niet-ingeënte kinderen de toegang kunnen weigeren? Indien een kind niet is ingeënt, is dit volgens de Helpdesk van VOS/ABB geen grond om de toegang tot de school te weigeren. ‘In Nederland kennen wij niet een wettelijke veiligheidsmaatregel zoals die in Duitsland wel bestaat’, aldus adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk.

Het is natuurlijk voor elke school in Nederland wel mogelijk om er bij de ouders op aan te dringen een ziek kind niet naar school te laten gaan. Dat is in het belang van het herstel van het kind zelf en ter voorkoming van besmetting van andere leerlingen. De Helpdesk gaat ervan uit dat alle scholen hier zelf beleid op hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: