Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB spreekt tijdens de Verlichtingsborrel op 14 december in Den Haag. Zij zal ingaan op grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

Lammers zet het nog steeds denominatief georganiseerde onderwijs in Nederland in het kader van de inmiddels grotendeels ontzuilde samenleving. Is het wenselijk om kinderen vanaf hun vierde levensjaar te scheiden op basis van levensbeschouwing?

De Verlichtingsborrel is op maandag 14 december van 19.30 tot 22.00 uur in stadsbrasserie De Ooievaer in Den Haag. Toegang 3 euro.

Deel dit bericht: