De ondersteuning van medezeggenschapsraden gaat zich meer richten op financiën. Dat is van belang , omdat MR’s instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting krijgen.

Slob meldt aan de Tweede Kamer dat hij een offerteaanvraag heeft gedaan voor ondersteuning van medezeggenschapsraden, nu het project Versterking medezeggenschap stopt. In die aanvraag staat onder andere dat een volgende aanbieder in kaart moet brengen waar MR’s behoefte aan hebben. Ook moet er aandacht zijn voor het vergroten van de bekendheid en het gebruik van ondersteuning, met name in het primair onderwijs.

‘Bovendien zal er speciale aandacht worden gegeven aan de ondersteuning op financieel gebied’, aldus Slob. Deze ondersteuning is volgens hem van groot belang, omdat hij een wetsvoorstel voorbereidt om MR’s instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting te geven. Het streven van Slob is om deze wijziging in 2021 in werking te laten treden.

Hij verwacht volgende maand bekend te kunnen maken welke nieuwe partij de ondersteuning van de medezeggenschapsraden op zich gaat nemen.

Lees meer…

Deel dit bericht: