Naar schatting 10% van de kinderen en jongeren in Nederland is slachtoffer van cyberpesten. Onderzoekers van de Saxion Hogeschool vinden dat hier meer aandacht voor moet zijn.

De onderzoekers Remco Spithoven en Cathy van Tuijl benadrukken dat cyberpesten altijd doorgaat. ‘Door het liken, delen, bewerken en opnieuw delen op sociale media kan er een digitale stortvloed aan negatieve berichten over slachtoffers loskomen. Cyberpesten lijkt daarmee zelfs stevigere gevolgen te hebben dan offline pesten.’

Zij wijzen erop dat slachtoffers op de lange termijn worden geconfronteerd met angst, depressie, school- en ziekteverzuim, schooluitval, middelenmisbruik, slaapproblemen, psychosomatische klachten, het verheerlijken van en uiteindelijk soms ook daadwerkelijk overgaan tot suïcide.

Spithoven en Van Tuijl noemen cyberpesten een urgent maatschappelijk vraagstuk, waar meer aandacht voor zou moeten zijn en een integrale aanpak op moet worden gericht. ‘Het is hoog tijd dat wij niet langer wegkijken en onze kinderen en adolescenten gaan helpen bij hun digitale socialisatie.’

Lees meer…

Deel dit bericht: