Het onderwijs moet de komende tijd rekenen op meer asielzoekerskinderen. Meer dan de helft van de bootvluchtelingen die via Turkije of Italië de Europese Unie binnenkomen, is nu vrouw of kind.

Trouw berichtte zaterdag over de veranderde samenstelling van de vluchtelingenstroom. In augustus was nog één op de drie asielzoekers die in Italië of Griekenland geregistreerd werden, vrouw of kind. Inmiddels is dat meer dan de helft.

Vluchtelingenwerk Nederland ziet die trend ook in Nederland. Ook hier krimpt het aandeel volwassen mannen dat een eerste asielverzoek indient en is inmiddels een meerderheid vrouw of kind. Vermoed wordt dat deze trend samenhangt met de wens van gevluchte mannen tot gezinshereniging.

Asielzoekerskinderen hebben in Nederland recht op onderwijs. De trend dat er nu vooral vrouwen en kinderen in Nederland asiel aanvragen, zal er waarschijnlijk toe leiden dat er meer onderwijs moet worden verzorgd voor leerlingen uit bijvoorbeeld Syrië.

Lees meer…

Deel dit bericht: