In het voortgezet onderwijs wordt meer bevoegd lesgegeven, vooral in de kernvakken Engels, Duits, Frans en wiskunde.

Uit de Integrale Personeelstelling Onderwijs 2013 (IPTO) blijkt dat van 2011 tot 2013 scholen in het voortgezet onderwijs hebben gezorgd voor 10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor. In het havo/vwo wordt bijna 89 procent van de lessen gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. In het vmbo is dat bijna 80 procent.

Uit de IPTO komen regionale verschillen naar voren. De meeste bevoegde lessen worden gegeven in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg en Brabant. In de regio’s Rijnmond, Haaglanden en Twente is het aantal onbevoegd gegeven lessen het hoogst.

Lerarenregister

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukt in dit kader het belang van het Lerarenregister. ‘Door zich in te schrijven in het Lerarenregister tonen leraren aan dat zij hun kennis bijhouden door nascholing. Ik moedig leraren dan ook aan zich te registreren’, zo meldt hij op de website van het ministerie van OCW.

Het is de bedoeling dat in 2017 alle leraren geregistreerd zijn in het Lerarenregister.

Deel dit bericht: