Bij de eindexamens van 2015 is het slaagpercentage van de hele groep kandidaten met 0,8 procent gestegen ten opzichte van 2014. Het havo laat echter een lichte daling zien. Dat blijkt uit de Examenmonitor VO 2015.

De ontwikkeling van het slaagpercentage (de verhouding tussen het aantal geslaagde leerlingen en het totaal aantal kandidaten met een uitslag) verschilt per schooltype. ‘In het vwo zien we de grootste stijging (2,6 procent). Dit komt na een opvallende daling met 2,1 procent in het voorgaande jaar. In het vmbo bedraagt de stijging 0,7 procent, terwijl het slaagpercentage in het havo met 0,2 procent licht is gedaald’, zo staat in de monitor.

Download Examenmonitor VO 2015.