Er moet meer kennis worden opgebouwd over de effecten van coronamaatregelen. Dat adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die hiervoor onder andere heeft gekeken naar de scholensluiting.

De OVV heeft het onderzoeksrapport Aanpak Coronacrisis, Deel 2 uitgebracht. Dit rapport focust op de periode september 2020-juli 2021 en gaat onder andere over de sluiting van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. De OVV signaleert dat het effect van die maatregel op de verspreiding van het coronavirus onzeker was en nog steeds is, doordat er maar weinig is gemonitord en geëvalueerd.

De raad beveelt daarom aan om meer kennis op te bouwen over de effecten van coronamaatregelen, zoals het sluiten van scholen, zodat het kabinet bij nieuwe oplevingen van het coronavirus of toekomstige pandemieën betere afwegingen over maatregelen kan maken.

Deel dit bericht: