Het aantal kinderen en jongeren van wie bekend is dat ze met corona zijn besmet, is in de week van 1 tot en met 7 maart verder gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM bekend heeft gemaakt.

In de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar is het aantal bevestigde coronagevallen in zes weken tijd bijna 2,5 keer zo hoog geworden. Vorige week was echter sprake van een lichte stijging vergeleken met de week daarvoor: van ruim 134 tot 146 per 100.000 personen. Dat komt neer op een toename met bijna 9%.

In de leeftijd van het voortgezet onderwijs (categorie 13 tot en met 17 jaar) is het aantal bevestigde coronagevallen in één week tijd gestegen van bijna 171 tot ruim 188 per 100.000 personen. Dat komt overeen met een stijging met ruim 10% in de week van 1 tot en met 7 maart.

Stijgende lijn

Voordat de lockdown in december inging waren van alle leeftijdscategorieën veruit de meeste besmettingen in de leeftijdscategorie 13-17 jaar: 453 per 100.000. Nu is de situatie onder leerlingen in het voortgezet onderwijs veel minder ernstig, maar het aantal besmettingen neemt dus wel toe.

In de leeftijdscategorie 0-12 jaar lag het aantal bevestigde coronagevallen voor de kerstvakantie met bijna 78 per 100.000 ruim 46% lager dan nu. En ook in deze categorie is nu dus sprake van een stijgende lijn.

In zijn presentatie die hij in de Tweede Kamer gaf, wijst RIVM-baas Jaap van Dissel erop dat onder kinderen en jongeren tot 18 jaar de meeste coronabesmettingen zich voordoen op school.

Sterkste stijging

De sterkste stijging doet zich nu voor in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. Daar is het aantal bevestigde coronagevallen in vier weken tijd met ruim 60% gestegen tot ruim 285 per 100.000. Daarmee is deze leeftijdscategorie niet alleen de sterkste stijger, maar ook de categorie met veruit de meeste besmettingen.

Ook in aanloop naar de tweede coronagolf in december was er sprake van veel besmettingen in de categorie 18-24 jaar, zo geeft Van Dissel aan in zijn presentatie.

Lees meer op de website van het RIVM

Deel dit bericht: