De leeftijdsgroep 0-12 jaar laat in de week van 22 tot en met 28 november wederom de grootste groei zien van het aantal bevestigde coronagevallen, maar de toename is veel minder sterk dan in voorgaande weken. Onder leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs is nauwelijks nog sprake van een toename. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Onder kinderen tot en met 12 jaar nam het aantal bevestigde coronabesmettingen in een week tijd toe met afgerond 12%. In de week daarvoor groeide het met bijna 66% en in de week dáárvoor met 84%. Het aantal bevestigde coronagevallen in de leeftijdsgroep 0-12 jaar ligt nu op met afgerond 1435 per 100.000 personen. Daarmee vertoont deze groep nog steeds veruit de meeste besmettingen.

Onder leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar bleef het aantal bevestigde coronabesmettingen nagenoeg gelijk. Er was in een week tijd sprake van een toename met afgerond 1%. De week daarvoor bedroeg de groei nog met ruim 50% en de week dáárvoor met afgerond 53%. Het aantal bevestigde coronabesmettingen in deze leeftijdsgroep ligt op bijna 913 per 100.000.

Ook in de meeste andere leeftijdsgroepen is sprake van een stabilisatie of inmiddels een daling van het aantal bevestigde coronabesmettingen.

Lees meer…

Deel dit bericht: