In 2023 kwamen bij Stichting Onderwijsgeschillen 822 meldingen binnen. In 2022 waren het er 770 en in het jaar daarvoor 619. Dat staat in het jaarverslag van de stichting.

De stichting meldt in haar jaarverslag dat de toename van het aantal meldingen komt doordat rechtzoekenden minder drempels ervaren voor het indienen van hun zaak. Ook geven schoolbesturen prioriteit aan goede rechtsbescherming en stimuleren zij professionele zaakbehandeling vanuit het oogpunt van kwaliteitszorg.

In 2023 was 45% van de zaken afkomstig uit het primair onderwijs, 30% uit het voortgezet onderwijs en 15% uit het (voortgezet) speciaal onderwijs. De overige meldingen hadden betrekking op het mbo of hbo.

Lees meer…

Deel dit bericht: