De Landelijke Commissie Geschillen Wet Medezeggenschap op Scholen (LCG WMS) nam vorig jaar 21 geschillen in behandeling. Dat staat in het jaarverslag van de commissie. Het aantal geschillen over medezeggenschap in het onderwijs ligt al jaren op een stabiel niveau.

De meeste ingediende verzoeken tot behandeling van een geschil zijn weer ingetrokken, omdat partijen er toch met elkaar uitkwamen. De commissie deed uiteindelijk negen uitspraken. De LCG WMS noemt het opmerkelijk dat geen enkel geschil betrekking had op maatregelen rond de coronapandemie.

Tegen één uitspraak is beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. Die verwierp het beroep en bevestigde uitspraak van de LCG WMS.

Lees meer…

Deel dit bericht: