Na een eerdere daling is het aantal meldingen over seksuele intimidatie en misbruik gestegen, meldt de Inspectie van het Onderwijs. De PvdA heeft hier Kamervragen over gesteld.

Vertrouwensinspecteurs kregen in het schooljaar 2014-2015 in totaal minder meldingen. Het waren er 2000 tegenover 2182 in het schooljaar ervoor. Er kwamen minder meldingen binnen over psychisch geweld (van 1174 naar 1098) en fysiek geweld (van 543 naar 426).

Hoewel hier dus sprake was van een afname, waren de meldingen in 2014-2015 volgens de inspectie qua inhoud wel ingewikkelder en urgenter.

Seksuele intimidatie en misbruik

Het aantal meldingen over seksuele intimidatie steeg (van 249 naar 254). Het ging hierbij meestal over ongewenste hinderlijke aanrakingen of over ongewenst gedrag via sociale media. Na een kortstondige daling nam ook het aantal meldingen over seksueel misbruik toe (van 86 naar 112).

Het aantal meldingen over seksueel misbruik nam vooral toe in het voortgezet onderwijs. Bij één op de drie meldingen gaat de klacht over een leraar of een andere zogeheten met taken belast persoon. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen betreft het ontucht, verkrachting of aanranding.

Gedragscodes en seksuele voorlichting

De inspectie wijst erop dat schoolbesturen en scholen wettelijk verplicht zijn om zorg te dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. De inspectie roept scholen daarom op werk te maken van gedragscodes voor hun leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen.

‘Verder moeten scholen en andere onderwijsinstellingen passende seksuele voorlichting geven, zorgen voor de weerbaarheid van leerlingen en onveilige situaties voorkomen’, aldus de inspectie.

Radicalisering en Syrië

Verder nam het aantal meldingen over discriminatie toe. Ook ging het aantal meldingen over radicalisering iets omhoog en kwamen voor het eerst meldingen binnen over leerlingen of studenten die mogelijk naar Syrië willen vertrekken.

Lees meer…

Kamervragen

De PvdA-Kamerleden Loes Ypma en Marith Volp hebben naar aanleiding van het rapport van de inspectie vragen gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zij willen onder andere van hem weten of de stijging van het aantal meldingen van seksuele intimidatie te maken kan hebben met het toegenomen gebruik van sociale media.

Download de Kamervragen

Deel dit bericht: