Meer onderwijs, minder depressies

Van de Nederlanders van 25 jaar of ouder met minimaal een HBO-master zegt 3 procent het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Van de mensen met alleen basisonderwijs is dat vijf keer zo veel. Ook krijgen laagopgeleiden vaker antidepressiva voorgeschreven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf 8 procent in 2014 aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen gaven vaker aan een depressie te hebben dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen.

Depressies lijken het vaakst voor te komen op middelbare leeftijd. Een op de tien 40- tot 50-jarigen geeft aan het afgelopen jaar depressief te zijn geweest. Na de midlifeperiode geeft men minder vaak aan een depressie te hebben of te hebben gehad. Van de 65-plussers bijvoorbeeld gaf 6 procent aan het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad.

Kinderen van 12 tot 16 jaar zeggen niet vaak depressief te zijn: minder dan 1 procent van de jongeren binnen deze leeftijdsgroep kreeg ermee te maken.