Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen zal leiden tot nog meer segregatie in het onderwijs. Daarom roepen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de Eerste Kamer nadrukkelijk op dit wetsvoorstel te verwerpen.

De samenleving is absoluut niet gebaat bij nog meer segregatie in het onderwijs dan nu al het geval is. Dat hebben VOS/ABB en VOO in aanloop naar de stemming over dit wetsvoorstel in Tweede Kamer ook al benadrukt. Daar ging een meerderheid echter akkoord met het wetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob.

De minister stelt zich op het standpunt dat zijn wetsvoorstel slechts tot doel heeft de vrijheid van onderwijs te versterken (artikel 23 van de Grondwet). Daarbij sluit hij bewust de ogen voor het effect dat zijn voorstel zal hebben op segregatie. Als straks in principe iedereen een school mag stichten, waar het wetsvoorstel voor is bedoeld, dan zullen steeds meer groepen in de samenleving hun eigen ‘hokjesscholen’ oprichten. Daar waarschuwen VOS/ABB en VOO dus voor.

De Eerste Kamer kan voorkomen, door tegen dit wetsvoorstel te stemmen, dat pluriformiteit straks alleen nog tússen scholen te vinden is in plaats van bínnen scholen. VOS/ABB en VOO vinden dat scholen een afspiegeling van de samenleving moeten zijn, waarin kinderen onder het motto ‘samen leven, samen leren’ kennismaken met een verscheidenheid aan waarden en achtergronden.

Lees meer…

Deel dit bericht: