Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de helft van de opleidingsduur van een leerling uitbesteden aan andere scholen. Volgens staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt dit scholen in staat om beter samen te werken en zo de gevolgen van demografische krimp het hoofd te bieden. De ministerraad heeft ingestemd met zijn voorstel.

Volgens de staatssecretaris kunnen scholen voor voortgezet onderwijs op deze manier – ook bij teruglopende leerlingenaantallen – onderwijsvoorzieningen, zoals gebouwen of praktijkruimten, doelmatig gebruiken. Tot nu toe was uitbesteden van leerlingen tot maximaal de helft van het schooljaar mogelijk.

Voorwaarde voor een dergelijke uitbesteding is wel dat een school minimaal één profiel zelf blijft aanbieden in de bovenbouw. Ook moeten scholen goede afspraken maken over de manier waarop het contact met de eigen leerling wordt onderhouden, ook als die wordt uitbesteed.