Steeds meer scholen en besturen werken samen vanwege de bevolkingskrimp en de daarmee samenhangende leerlingendaling. Een op de drie schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs werkt nu al samen en vele zijn het van plan. 

Dit blijkt uit de Quickscan leerlingendaling PO en VO die het ministerie van OCW vandaag heeft gepubliceerd. De quickscan is gemaakt door onderzoeksbureau Oberon, die de cijfers heeft vergeleken met vorig jaar. Daaruit blijkt dat naast de scholen die al samenwerken nog eens 20 procent van de besturen in het primair onderwijs dat van plan is, en 16 procent in het voortgezet onderwijs. De aanleiding is steeds de krimp. De samenwerking krijgt op verschillende manieren vorm.

Vormen van samenwerking

Zowel basisscholen als vo-scholen stimuleren steeds meer het uitwisselen van kennis en ervaring tussen medewerkers. In het primair onderwijs wordt ook melding gemaakt van samenwerking via een gezamenlijke vervangingspool en deelname aan een regionaal transfercentrum. Het voortgezet onderwijs bundelt vaker de facilitaire diensten en wisselt docenten uit.

Inzet weer groter geworden

Vooral in het voortgezet onderwijs is de inzet op leerlingendaling dit jaar groter geworden: 44 procent van de scholen geeft dit aan. Bij 54 procent van de vo-scholen is die inzet gelijk gebleven en slechts bij 1 procent werd het minder omdat de prognoses toch minder ernstig bleken dan gedacht en plannen al grotendeels gerealiseerd waren.

In het primair onderwijs is de inzet op leerlingendaling bij de meeste schoolbesturen (59 procent) dit jaar gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Een op de vijf scholen geeft aan dat de inzet groter is geworden en bij 8 procent is het verminderd.

Download de Quickscan leerlingendaling PO en VO

Deel dit bericht: